คนกล้าคืนถิ่น3

หลายคนที่วาดหวังจะกลับบ้าน ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายสไตล์พอเพียงซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คนเหล่านั้นต้องกล้าและบ้าพอ

โครงการ#คนกล้าคืนถิ่น เป็นโครงการที่ชักชวนคนเหล่านี้ให้มีเส้นทางที่ชัดเจนและมีเครื่องมือในการต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่จะได้พบเจอในชีวิตเกษตกร ความรู้และลงมือทำบนเส้นทางของความพอเพียงด้วยการพึ่งตนเอง
… เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามี…

ตอนนี้คนทำสวนหม่อนไม้  มีนามสกุล  “คนกล้า” เป็นคนกล้าคืนถิ่น 3 (รุ่น 3/1 แห่งวนเกษตรเขาฉกรรจ์) กราบขอบคุณโอบกอดของ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ที่มอบให้เป็นกำลังและพลังสำหรับการเดินบนเส้นทางสายนี้

คนทำสวนหม่อนไม้(เบ้) คนกล้านครศรีธรรมราช และเหล่าบรรดาคนกล้าฯ3 พร้อมพิสูจน์วิถีชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Facebook คนทำสวนหม่อนไม้