ปักธงลงดาว เครื่องมือวางแผนงานอย่างง่าย

อาชีพเกษตรกรถือเป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย การเป็นเกษตรกรแบบมืออาชีพบนเส้นทางเกษตรยั่งยืนต้องมีการวางแผนงานและปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้บรรลุสู่จุดหมาย

เครื่องมือในการวางแผนงานที่ง่ายและน่าจะเหมาะสมกับเกษตรกร ได้แก่ ปักธงลงดาว สามารถทำได้ดังนี้
1. เขียนแผนภาพต้วยการวาดเส้นแกนนอนเป็นระยะเวลา และวาดแกนตั้งด้านขวาเป็นเป้าหมาย
2. กำหนดเป้าหมายด้วยการสร้างดาว ให้เป็นเป้าหมายที่
3. เริ่มกำหนดแผนงานด้วยการใช้ธง แต่ละธงคือกิจกรรมที่เราจะลงมือทำให้ถึงเป้าหมาย และกำหนดเวลาในแต่ละธง
4. นำแผนงานไปดำเนินการ เพราะส่วนสำคัญที่สุดคือ การลงมือทำ

การวางแผนงานที่ดี ทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่ง แต่หากวางแผนที่ดีไม่ได้ลงมือทำ ก็ไร้ค่า

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ผ้าใบผลลัพธ์ แบบจำลองการตลาดเกษตร
รู้จักตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง