สวนเกษตรผสมผสาน

ที่ดินเดิมเป็นของญาติที่ทำเป็นบ่อปลา และให้พ่อ(ตา)ดูแลให้ ซึ่งพ่อก็ชอบเลี้ยงปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ญาติจึงขายให้ เราเริ่มจากจุดนั้น วางผังและทำแผนให้กลายเป็น สวนเกษตรผสมผสาน

จุดเริ่มต้นของความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น ต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานให้เหมาะแก่พื้นที่ สำหรับสวนหม่อนไม้ได้ประยุกต์นำเอาหลักการนี้มาใช้ ด้วยการทำบ่อปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักพื้นบ้าน ไม้ผล เพื่อไว้ใช้เป็นอาหารสำหรับคนในครอบครัว และแจกจ่ายแก่ญาติพี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย โดยการนำหลักการพึ่งพาอาศัยของพืช และสัตว์ ประกอบด้วย

 1. การทำกสิกรรม ทำการปลูกพืชในระดับต่างๆ แบบพึ่งพาอาศัยกัน
  พืชบนน้ำ ได้แก่ ผักบุ้ง บัวสาย ผักกระเฉด ฯลฯ
  พืชหัว ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ขมิ้น เผือก มันเทศ มันสำปะหลัง ฯลฯ
  พืชเลี่ยดิน ได้แก่ สมุนไพร ผักพื้นบ้าน เช่น บัวบก ผักชีลาว ฟ้าทลายโจร ฯลฯ
  พืชชั้นล่าง ได้แก่ ผักเหลียง ผักหวานป่า หม่อนกินผล มะเขือ พริก สับประรด ฝรั่ง มะนาว มะกรูด มะม่วงไม่รู้หาวฯ ชะอม มะละกอ ฯลฯ
  พืชไม้เลื้อย ให้เกาะบนต้นไม้ เช่น พริกไทย ตำลึง ฟักทอง ฟักแฟง บวบ อัญชันหรือเกาะบนค้างที่ทำไว้ เช่น แก้วมังกร
  พืชชั้นกลาง ได้แก่ ไผ่ หมาก เงาะ กล้วย ชมพู่ มะกอกน้ำ ขนุน ส้มโอ มะม่วง สละอินโด ฯลฯ
  ไม้ยืนต้น ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน ยางนา ตะเคียน มะพร้าว กระถินเทพา ฯลฯ
 2. ประมง ขุดบ่อกักเก็บน้ำ และเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก และกุ้งฝอย
 3. ปศุสัตว์ ด้วยการเลี้ยงไก่ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ เลี้ยงปล่อยแบบไก่อารมณ์ดี

สวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้ตั้งใจจะเป็นแหล่งเสบียงของครอบครัว และวันนี้พอเพียงจะเลี้ยงชีวิตให้อยู่อย่างมั่นคง เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่ง(อาหาร บุญทาน มิตรสหาย) และยั่งยืน สรุปว่ามีกินทั้งปี รวมทั้งสร้างรายได้จากการเลี้ยงปลา และยังมีแผนงานสำหรับสวนตรงนี้อีกหลายอย่างให้รอติดตาม…ครับ

mm4_181817

mm4_092911

บ่อปลา เลี้ยงปลานิลเป็นหลัก มีปลาดุกบ้างในบ่อข้างๆ ถ้ามีน้ำพอ และยังเลี้ยงด้วยอาหารถุง แต่ตอนนี้เตรียมทำอาหารเองอยู่ครับ ปลูกกล้วย หญ้าเนเปียร์ รอไว้ในสวน รวมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ไปก่อน ทำน้ำหมักหน่อกล้วยและพืชผักรสจืดไว้เทใส่น้ำในบ่อช่วยดูแลน้ำ และทำจุลินทรีย์บอลโยนลงไปบ้าง
mm4_093134

mm4_092705

mm4_182740

ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน เงาะ กล้วย ชมพู่ มะกอกน้ำ ขนุน ส้มโอ มะม่วง สละอินโด มะม่วงไม่รู้หาวฯ หม่อนกินผล ฯลฯ

mm4_092932

mm4_092658

mm4_092625

ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ หมาก ยางนา ตะเคียน มะพร้าว กระถินเทพา

mm4_180715

mm4_180427

mm4_181910

พืชผัก สมุนไพร ได้แก่ ผักเหลียง ผักหวานป่า มะเขือ พริก สับประรด ฝรั่ง มะนาว มะกรูด ชะอม
mm4_092845

mm4_092619

เลี้ยงไก่ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ เลี้ยงปล่อยแบบไก่อารมณ์ดี พี่เล่นเดินหากินไปทั่ว ผักที่ปลูกไว้ต้องล้อมรั้วไว้เดี๋ยวไม่ได้กิน

mm4_092837

รังผึ้งโพรง เลี้ยงไว้ผสมเกษรไม้ผลและให้น้ำผึ้งหวานๆ

mm4_182131

ใช้โซล่าเซล ชาร์ทเข้าแบตเตอรี่เก่า สำหรับไฟล่อแมลงกลางคืน ตอนนี้แบตเสื่อมหมดแล้วยังไม่ได้ซ่อม เลยใช้ไฟบ้านไปก่อน

mm4_180901

mm4_092644

ช่วงที่พอมีฟาง ผักตบชวาในบ่อ ก็นำมาใช้ในการห่มดิน

mm4_180912

ทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในสวน หมักไว้ข้างกอไผ่ เพื่อเรียกจุลินทรีย์ท้องถิ่นบริเวณกอไผ่มาช่วย

mm4_180701

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนงานเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง แบบฉบับของสวนหม่อนไม้
สวนผสม
ป่ายางวนเกษตร