สวนไผ่ร่วมยาง

สวนยางพาราที่พ่อตาปลูกไว้ให้แก่ลูกสาว(คุณภรรยา) มาได้ 3-4 ปี มีกล้วยน้ำว้าปนอยู่ในระหว่างร่องยางพารา ทำการปลูกไผ่ระหว่างกล้วยและต้นยางพารา ในรูปแบบพืชร่วมยาง

เริ่มต้นศึกษาการปลูกไผ่ในสวนยาง กรณีที่ยางมีอายุ 4 ปีขึ้นไป ต้นยางมีพุ่มใบปกคลุมพื้นที่ ปิดบังแสงใต้ต้นแล้ว ทดลองด้วยการปลูกไผ่หลายชนิด
ทดลองด้วย ไผ่อินโดจีน ไผ่กิมซุง (ไผ่ตงลืมแล้ง) ไผ่ปักกิ่ง ซึ่งเป็นเป็นไผ่ที่ลำต้นสูงพอจะแข่งกับต้นยางได้ ในระยะมีแสงส่องถึงพื้นน้อยลง และยังทดลองนำไผ่ขนาดเล็กมาปลูกด้วยเช่น ไผ่บงหวาน ไผ่ลวก ไผ่หวะโซว่ เป็นต้น

เริ่มต้นทยอยตัดต้นกล้วยออก เพราะมีแสงน้อยไม่ค่อยโต ทดลองปลูกไผ่ ปี 2556 ด้วยไผ่ตงลืมแล้งอินโดจีน ไผ่กิมซุง ปี 2557 ลงไผ่ปักกิ่ง ในร่องยาง 7?3 เมตร ไผ่เหล่านี้เป็นไผ่ที่มีขนาดกลาง ลำต้นสูงใกล้เคียงกับต้นยางพารา และนำไผ่ขนาดเล็กมาปลูกด้วยเช่น ไผ่บงหวาน ไผ่หว่ะโซว เป็นต้น

ระยะการเจริญเติบโตในช่วงแรกค่อนข้างช้า เพราะได้รับแสงน้อย ในช่วงปีแรก จำเป็นต้องไว้ลำทั้งหมด บางต้นไม่สามารถแทงลำใหม่แข่งกับต้นยางได้ ทำให้ยอดหัก ลำต้นบิดงอ

เมื่อมีการสะสมอาหารมากพอจะเกิดลำใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ต้นไผ่อยู่ในระยะปีที่ 2 จึงจะเริ่มเป็นกอ และขยายลำออก ลำต้นพุ่งสูงขึ้นแข่งในระดับเดียวกับต้นยางและสามารถเก็บหน่อไม้บ้าง และนำไม้บางส่วนไปใช้งานได้ ส่วนใหญ่จะไว้ลำก่อนเพราะจำนวนลำยังไม่มาก เลยปล่อยไว้ไม่ได้สางกอ

mm2_084722

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 จะสามารถนำผลผลิตไปใช้ได้อย่างเต็มที่ทั้งหน่อไม้ และลำ รวมทั้งกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป และเนื่องจากเป็นไผ่ที่สามารถออกหน่อตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับการจัดการ จะให้ผลผลิตพอกินทั้งปี

ไผ่ร่วมยางเป็นทางออกหนึ่งในการสร้างอาหาร และไม้ใช้สอยโตเร็วในสวนยาง ในรูปแบบวนเกษตร เพราะนอกจากไผ่ ควรจะมีไม้ใช้สอยอื่นๆ ผสมผสานในสวนป่ายางด้วย

mm2_084717

เนื่องจากเดิมเป็นนาเก่า และรอบๆ ทำเป็นสวนยาง พ่อจึงยกร่องสวนให้เป็นที่เก็บน้ำยามแล้งและทำทางระบายน้ำที่ท้ายสวนให้ไหลลงไปตามลำธาร

mm2_084637

แต่เนื่องจากสวนยางที่ทดลองมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ทำให้มีจำนวนไม้ใช้สอยที่สามารถปลูกไม่มาก และไผ่บางส่วนต้องการแสงมาก อาจส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าไม่ทันใจเกษตรกร แต่สำหรับผมรอได้…

ไผ่อินโดจีน ไผ่ตงลืมแล้ง เป็นไผ่ขนาดกลางที่มีลำต้นสูงพอๆกับยางพารา

mm2_085138

mm2_084544

ไผ่กิมซุง คล้ายกับไผ่อินโดจีนจนแยกไม่ออก

mm2_081509

mm2_085400

ไผ่ปักกิ่ง อยู่ในสุดมองดูเห็นลิบๆ ครับ

mm2_085259

ไผ่บงหวาน เพาะเมล็ด ลองทดลองมาปลูกในช่วงยางพาราสูง โตช้า

mm2_084550

mm2_085400

ไผ่หวะโซว่ มองเห็นแต่ใบ ต้นไม่ค่อยโตเท่าไร สงสัยแสงไม่พอ กะว่าจะขุดเหง้าไปปลูกที่มีแสงมากกว่านี้

mm2_084637

ไผ่สวนนี้ตั้งใจไว้ลำ เพราะจะนำไปใช้งานต่อ เพราะที่บ้านบ่นว่ากินหน่อไม้จนเบื่อ แจกเพื่อนบ้านไปมากแล้วก็กลัวเขาจะเบื่อเหมือนกัน

mm2_084654

mm2_084928

แนวคิดหลักคือ ปล่อยรกแล้วตัด ทำปุ๋ยหมักในสวนใช้เอง

mm2_085501

mm2_085446

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แผนงานเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง แบบฉบับของสวนหม่อนไม้
สวนผสม
ป่ายางวนเกษตร