คนกล้าคืนถิ่น3

หลายคนที่วาดหวังจะกลับบ้าน​ ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายสไตล์​พอเพียง​ ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ​ คนเหล่านั้นต้องกล้าและบ้าพอ

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อจะเดินตามรอยเท้าพ่อ ต้องเรียนรู้แนวทางของพ่อ และสถานที่รวบรวมแนวคิด หลักการ และการปฏิบัติ ที่ตอบโจทย์มากที่สุดคือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว