โปรแกรม Pencil Project

โปรแกรม Pencil Project โปรแกรมวาด Diagram หรือ แบบจำลอง (Mock-up) หน้าตาโปรแกรม ก่อนพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น ทั้งบน PC หรือ มือถือ หน้าจอหลายขนาด ฟรี

การออกแบบ UX-UI

ปัญหาใหญ่ของคนที่ทำอาชีพด้านอื่นที่ไม่ใช่ Designer เวลาทำเว็บไซต์ / แอพ คือ ขาดเซ้นส์ด้านดีไซน์ ครับ ไม่ว่าจะลองออกแบบยังไงก็เลือกสีได้ไม่โดน เลือกฟ้อนต์ได้ไม่สวยสักที

แผนที่ความคิด Mind Map

Mind Map หรือ แผนที่ความคิด เป็นวิธีการบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายมุมมอง ที่กว้าง และที่ชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการเขียนตามความคิด ที่เกิดขึ้นขณะนั้น

ทำเว็บสวนหม่อนไม้ด้วย WordPress

การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ระบบจัดการเนื้อหา CMS (Content Management System) เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่