ชาวสวนทำเว็บสวนหม่อนไม้

เมื่อชาวสวนอย่างเราคิดจะทำเว็บไซต์ บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ทำเกินตัวเราหรือไม่เราจะทำได้หรือไม่ มีเหตุผลในการทำอย่างไร จำเป็นหรือไม่ ลองหาคำตอบดูจะพบว่าเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต คืออะไร (ฉบับชาวสวน)

หากเราถามว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร คำถามนี้อาจจะเชยไปแล้ว เพราะอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย แต่หากย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้น เมื่อไปค้นในเว็บ จะอธิบายว่า