การตลาดด้วยเนื้อหา : Content Marketing

Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาด ในการสร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

สำหรับ Content ในที่นี้สามารถเป็นเนื้อหาในสื่อใดก็ได้ ตัวอย่างของสื่อที่ได้รับความนิยมมาก ก็คือ:

บทความ : ข้อเขียนในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจจะเป็นโพส Facebook หรือเนื้อหายาว ๆ ในเว็บไซต์ก็ได้
กราฟฟิก : ภาพที่มีความหมาย หรือทำ Infographic สวย ๆ ที่ย่อข้อเขียนยาว ๆ ให้อ่านง่ายขึ้นด้วยรูปเข้าใจง่าย
วีดิโอ : การทำภาพเคลื่อนไหว การทำวีดิโอได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมี Youtube ที่แบรนด์สามารถสร้าง Video Channel ของตัวเองได้ฟรี
รายการสด (Video Live) : การถ่ายทอดสดในช่องทางต่างๆ พูด อธิบาย สนทนา กับแบบสดๆ ในเนื้อหาที่กำหนด แล้วนำไปสร้างเป็นความรู้เพื่อนำมาเปิดดูย้อนหลังได้อีก สามารถทำใน Facebook Live , Youtube Live เป็นต้น
รายการวิทยุ (Podcast) : การอัดเสียงตัวเองพูดเรื่องอะไรสักอย่างเป็นเหมือนรายการวิทยุ แล้วเผยแพร่ทาง iTune, เว็บไซต์ส่วนตัว

ในโลกออนไลน์ มีนิยามสำคัญของเนื้อหาที่มักจะได้ยินเสมอคือ
“Content is the king”

การทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ
การทำ Content Marketing ไม่มีหลักตายตัว แต่จะมี 5 ปัจจัยสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ไว้เพื่อให้ Content ออกมาดี ได้แก่

Content ต้องเพลิดเพลิน : การนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอไม่หนักเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการอย่างไร ก็ต้องปรับให้น่าสนใจ
Content ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย – การเลือกเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถูกต้องตามที่ต้องการสื่อ
Content ต้องสม่ำเสมอ – สม่ำเสมอทั้ง เนื้อหา และ ระยะเวลาของการออกเนื้อหาใหม่ ความสัมพันธ์กับช่วงเวลา รวมถึงความทันสมัย
Content ต้องจริงใจ – เนื้อหาต้องทำให้รู้สึกว่าเราให้ข้อมูลตรงไปตรงมาอย่างจริงใจ ไม่มีการแอบ ซ่อนเนื้อหาหรือความหมายที่เข้าใจไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อ
Content ต้องมีคุณค่า – หัวใจหลักของ Content Marketing คือ การสร้างเนื้อหาที่มี “คุณค่า” ตราบใดที่เราทำ Content โดยคำนึงถึงเรื่องนี้ คุณก็จะไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้แน่นอน

ขั้นตอนการสร้าง Content Marketing

1. ตั้งกลุ่มเป้าหมายว่าจะสื่อสารกับใคร : สิ่งสำคัญของการทำการตลาดไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้น คือการรู้ว่าจะทำการตลาดกับใคร หรือจะสื่อสารกับใคร ซึ่งการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครนั้นจะทำให้คุณสามารถรู้ว่าจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้อย่างไร ด้วยการเข้าไปทำความเข้าใจวิธีคิด ความต้องการ พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เข้ามา

2. ระดมความคิด : หากเรามีทีมงาน การทำ Content ควรจะระดมความคิดเห็นของทีมงานว่าจะทำอะไร หรือมีความคิดอะไรในการทำนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะทำให้คุณได้ชิ้นงานหรือจุดตั้งต้นของงานที่มีความคมมากขึ้นไปอีกในการทำงานขึ้นมา ลองเอาข้อมูลที่ทุกคนหามานั้นมาระดมความคิดเพื่อปั้นชิ้นงาน Content ที่ดีที่สุดออกมา แต่หากต้องทำคนเดียวควรเริ่มจากสิ่งที่ตนเองถนัดและเชี่ยวชาญ บวกกับความชอบแล้วค่อยค่อยพัฒนาขึ้นไป

3. เริ่มทำหัวข้อ Content : โดยการทำรายการคำสำคัญออกมา สิ่งต่อมาที่ควรทำคือการเริ่มมาสร้าง แกนหลักว่าจะทำอะไร หัวข้ออะไร และแต่ละช่องทางที่ต้องทำ Content นั้นจะต้องใช้หัวข้อแบบไหนในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจขึ้นมา ซึ่งขั้นนี้กลับไปใช้ขั้นระดมความคิดกันเพื่อให้ออกมามีหัวข้อที่ดีที่สุดออกมา หลังจากนั้นก็เปลี่ยนหัวข้อเหล่านี้ให้กลายเป็น หัวเรื่องของ Content ขึ้นมา

4. วางแผนการปล่อยเนื้อหา : เมื่อได้หัวข้อที่จะทำ Content แล้ว สิ่งต่อมาที่ควรทำคือการรู้ว่า แต่ละเนื้อหาที่จะทำนั้นจะปล่อยอย่างไร เวลาไหน และเดือน ๆ นึงควรมี Content ถี่แค่ไหนออกมา ซึ่งการทำ Editorial Calendar นั้นมีส่วนช่วยได้ในการวางแผนนี้ ทำให้คุณจะมี Content หล่อเลี้ยงทั้งเดือน และทำให้การทำงานมีขั้นตอนที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ

5. เริ่มเขียน Content : ขั้นนี้เป็นขั้นที่ต้องเริ่มจริงจังแล้ว สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการนั่งลงแล้วเริ่มเขียน Content ขึ้นมา แน่นอนการเขียนครั้งแรกนั้นมันยังไม่ดีแน่นอน สิ่งที่คุณควรทำหลังจากการเขียนครั้งแรก คือการที่เอาเนื้อหาที่เขียนนั้นไปให้คนอื่นลองวิจารณ์หรือให้ความเห็นดี เพื่อปรับปรุงการเขียนนั้นให้ดีขึ้นมาจนสามารถสร้างการดึงดูดให้คนมาสนใจได้

6. โพสเผยแพร่ : เมื่อทำการเขียนเสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมา คือการโพสเนื้อหาที่ทำออกไป สิ่งที่ควรคำนึงว่าการโพสนั้นไม่ใช่การโพสธรรมดา คือการที่ต้องเข้าใจเรื่อง SEO ต่าง ๆ หากคุณโพสใน Youtube, Twitter, Instagram และ blog post ที่ SEO และการใช้ Hashtag นั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้ content ของคุณนั้นมีคนมาเจอ

7. โปรโมท : เมื่อ Content ของคุณออกมาแล้ว การที่จะทำให้คนเห็น Content คุณในยุคที่ Content มากมายทั่วในโลกออนไลน์แบบนี้ คือการโปรโมท Content คุณ การโปรโมทนี้ไม่ได้หมายความว่าการใช้เงินในการซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมท แต่คือการเอาเนื้อหานี้ไปโพสในที่ที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ทุกที่ เพื่อทำให้รับรู้ว่าคุณมี Content ที่ทำเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอ่าน

ความสำคัญของเนื้อหาอยู่ที่คุณค่า มิฉะนั้น เนื้อหาของเราจะกลายเป็นขยะของโลกออนไลน์ หากคุณสร้างคุณค่าที่ดี เนื้อหาที่ดี การตลาดแบบนี้จะเป็นกำลังหลักให้เข้าถึงสินค้าและบริการเราได้ดีกว่าการทำโฆษณา เพราะเนื้อหาจะเป็นสื่อโฆษณาที่บ่งบอกถึงตัวตนของเราที่ดีที่สุด

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อิคิไก : คุณค่าของการมีชีวิต
เครื่องมือออนไลน์เพื่อการตลาด สำหรับเกษตรกร
การตลาดบนเส้นทางเกษตรยั่งยืน