Facebook คนทำสวนหม่อนไม้

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก อย่าง Facebook (เฟซบุ๊ค) ผู้ใช้งานสามารถใช้ เฟซบุ๊คเพื่อติดต่อสื่อสารหรือร่วมทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใช้อื่นได้ รวมไปถึงทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอพลิเคชั่น (Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย ความน่าสนใจของเฟซบุ๊คยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มาทำความรู้จักเฟซบุ๊ค ในแง่มุมต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊คได้

Facebook (เฟซบุ๊ค) คือ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนข้อความ ติดต่อสื่อสาร ตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก สนทนาแบบโต้ตอบทันที นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จัดระบบตาม สถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้งานเฟซบุ๊ค ผู้ใช้จะคอยอัพเดทแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่ในเฟซบุ๊คหรือแม้แต่ผู้ใช้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊ค ยังสามารถสื่อสาร ส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้สังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊คเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางและเข้มแข็งมาก
สร้างตัวตนออนไลน์

กระจายข่าว สร้างกลุ่มเป้าหมายให้เพจของคุณโดยการโปรโมทต่อผู้คนที่ถูกต้อง
ติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้ Messenger เพื่อติดต่อกับลูกค้าจากเพจของคุณโดยตรง
จัดการเพจของคุณ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือจัดการเพจ
พัฒนาเพจของคุณเรื่อยๆ คุณสามารถดูรายงานว่าผู้คนตอบสนองต่อเพจของคุณอย่างไรได้จากส่วนข้อมูลเชิงลึกของเพจ ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเพจของคุณเรื่อยๆ

การใช้เฟซบุ๊คสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คือ การสื่อสารทางบวกหรือในทางที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ตัวอย่างการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทำได้ดังนี้
ผู้ใช้สามารถใช้เฟซบุ๊คเปิดเผยตัวตนของตนเองต่อสังคม ช่วยทำให้มีความกล้า มีความมั่นใจที่จะแสดงตัวตนออกมามากขึ้น ทำให้ไม่กดดันเมื่อต้องการเขียนเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดลงในเฟซบุ๊คเหมือนกับการพูดกันต่อหน้า เฟซบุ๊คยังเป็นตัวช่วยในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆ เอาไว้ได้ ถ้าหากมีเพื่อนอยู่แล้ว การใช้เฟซบุ๊ค ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนอยู่เป็นประจำ จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้รักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับเพื่อนเอาไว้ได้ การที่เฟซบุ๊คได้รวมเครื่องมือต่างๆ ไว้หลายอย่าง ทั้ง การส่งข้อความ ลิงค์ รูปภาพ คลิป และสนทนาพร้อมกันได้ครั้งละหลายๆ คน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวกและเป็นประโยชน์ ทั้งกับการเรียนและการทำงาน ใช้เพื่อขอความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที นอกจากนี้สามารถใช้หาข้อมูล ติดตาม ในเรื่องที่สนใจ ทั้งข่าวสารธุรกิจ การค้า บันเทิง หรือผลิตภัณฑ์ และยังสามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง และรวดเร็ว อยากสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมทำได้สะดวก สามารถใช้สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้อีกด้วย

ปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ในเฟซบุ๊ค เรียกว่า ?friend หรือ เพื่อน? เมื่อเราเป็นเพื่อนกับผู้ใช้คนอื่น ก็สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ของผู้ใช้คนนั้นๆ พูดคุยกับเพื่อน ทั้งเพื่อนใหม่ เพื่อนเก่าและรู้จักกับเพื่อนใหม่จากการแนะนำของเพื่อนในเฟซบุ๊ค ซึ่งสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้ เมื่อเราต้องการเป็นเพื่อนกับผู้ใช้คนอื่น ทำได้โดยการเพิ่มเป็นเพื่อนหรือตอบรับคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้คนอื่น หรือเมื่อไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับผู้ใช้คนอื่นก็สามารถเลิกเป็นเพื่อนได้เช่นกัน

กลุ่มการตั้งกลุ่มตามความสัมพันธ์หรือความสนใจในเรื่องเดียวกัน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันสิ่งต่างๆ ร่วมกัน เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มห้องเรียนกลุ่มโรงเรียน กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มตามความสนใจ ฯลฯ โดยคนในกลุ่มสามารถเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มต่ำไม่สามารถลบเพื่อนในกลุ่มออกได ผู้ที่สามารถลบเพื่อนในกลุ่มได้คือผู้ที่ตั้งกลุ่มเท่านั้น
Fanpage การสร้าง Fanpage คือเป็นการรวมกลุ่มจากสิ่งที่สนใจร่วมกันให้ผู้อื่นติดตามเพื่อเป็นการเผยแพร่สิ่งที่สนใจแก่ผู้ใช้คนอื่น
การติดตาม เมื่อเราสนใจในเรื่องราว หรือความเคลื่อนไหวผู้ที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ค เมื่อเราเลือกติดตาม เราก็สามารถรับรู้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเขาได้

ในเฟซบุ๊คมีการแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ แง่คิด ประสบการณ์ ทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของผู้อื่น สามารถนำสิ่งที่ได้มาปรับใช้ได้ การเรียนรู้รวมกันผ่านเฟซบุ๊คทำได้โดยสร้างกลุ่มเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่สนใจร่วมกัน และสามารถนำเฟซบุ๊คไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เป็นกิจกรรมหลัก หรือการเสริมบทเรียน โดยการสร้างเป็นกลุ่มเรียนแล้วนำเสนอสื่อการสอนในรูปแบบของเนื้อหา บทความ สื่อมัลติมีเดีย การนำ เสนองาน ผลงาน ฯลฯ ทำให้เกิดความน่าสนใจ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูและนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการพูดคุย แสดงความคิดเห็น การสอบถาม การให้คำแนะนำและคำปรึกษา ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ที่มีโอกาสเรียนรู้มากย่อมได้เปรียบ จะเห็นได้ว่าเฟซบุ๊คสามารถสร้างประโยชน์โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับสวนหม่อนไม้ เราเลือกช่องทาง facebook ในการสื่อสารแก่ผู้สนใจมีรูปแบบดังต่อไปนี้
1. นำเสนอและแบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านทำเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง โดยแบ่งปันข้อมูลมาจากเว็บ www.monmai.com
2. นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ภายในสวน การลงมือทำ เรียนรู้ ปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง ทำอย่างไร ได้ผลอย่างไร ทำจริงได้ผลจริง หรือไม่ได้ผลจริง แบบตรงไปตรงมา

www.facebook.com/khonsuanmonmai

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อิคิไก : คุณค่าของการมีชีวิต
การตลาดด้วยเนื้อหา : Content Marketing
เครื่องมือออนไลน์เพื่อการตลาด สำหรับเกษตรกร