แผนที่ความคิด Mind Map

Mind Map หรือ แผนที่ความคิด เป็นวิธีการบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายมุมมอง ที่กว้าง และที่ชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการเขียนตามความคิด ที่เกิดขึ้นขณะนั้น การเขียนมีลักษณะเหมือนต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆ ทำให้สมองได้คิดได้ทำงานตามธรรมชาติ และมีการจินตนาการกว้างไกล
แผนที่ความคิด ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกความคิดของการอภิปรายกลุ่ม หรือการระดมความคิด โดยให้สมาชิกทุกคนเสนอความคิดเห็น และวิทยากรจะทำการจดบันทึกด้วยคำสั้นๆ คำโตๆ ให้ทุกคนมองเห็น พร้อมทั้งโยงเข้าหากิ่งก้านที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรวบรวมความคิดที่หลากหลายของทุกคน ไว้ในแผ่นกระดาษแผ่นเดียว ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพความคิดของผู้อื่นได้ชัดเจน และเกิดความคิดใหม่ต่อไปได้

แผนที่ความคิดช่วยให้เราสามารถ?

 • เห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ
 • จำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น (เพราะสมองทำการเขื่อมโยงสิ่งที่เราต้องการจำ เมื่อมีการเชื่อมโยง
 • จะทำให้จำได้แม่นขึ้น)
 • สามารถค้นพบไอเดียใหม่ๆ
 • หาข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
 • วางแผนการทำงาน
 • จัดลำดับ Presentation ผลงาน / Story Board
 • ช่วยตัดสินใจ
 • คิดได้อย่างเป็นระบบ คิดครบ
 • จด/สรุป สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่รวดเร็ว / ทบทวนได้ง่าย
 • การช่วยเรื่องของ Stakeholder Mapping / Networking / Connection
 • และออกแบบ Site Map เว็บไซต์

แนะนำเครื่องมือ Mindmap : Mind Maple
Mind Maple โปรแกรม MindMaple Lite สร้างแผนผังความคิดได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับแผนผังความคิดสำเร็จรูปให้เลือกใช้กว่า 6 รูปแบบ หรือว่าจะสร้างเองก็ได้ตามใจคุณ
Download : http://www.mindmaple.com

Program Features (คุณสมบัติ และความสามารถของโปรแกรม MindMaple Lite เพิ่มเติมอย่างละเอียด)

 • เป็นโปรแกรมสร้างแผนผังความคิดที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  มาพร้อมกับรูปแบบ หรือ Template สำเร็จรูปกว่า 6 แบบ ให้เลือกใช้ตามต้องการ
 • สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม (ระบบปฏิบัติการ) ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือแม้แต่ Mac OS
 • รองรับการทำงานแบบระบบสัมผัส กับหน้าจอแบบทัชสกรีน (Touch Screen Supported)
 • มีรูปทรงต่างๆ ให้เลือกใช้งาน ในการนำเสนอมากมาย
 • สามารถใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยการ ลากแล้ววาง (Drag-and-Drop) หรือเพิ่มกล่องข้อความได้เลยทันที
 • สามารถเซฟไฟล์ออกมาเป็น HTML หรือเซฟไฟล์ออกมาเพื่อใช้งานร่วมกับ โปรแกรมออฟฟิศ ได้ด้วย
 • สร้างแผนผังความคิดออกมาได้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่ทำงานในออฟฟิส ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำเสนองานเกี่ยวกับแผนผังความคิด
  และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

โดยขั้นตอน ในการดาวโหลด และ ติดตั้ง โปรแกรม จะขอข้ามไป จะเริ่มกันที่หน้าแรก คือ เปิด โปรแกรม MindMaple ขึ้นมา

 1. คลิกที่เมนู File >New
  เลือก แม่แบบแผนผังความคิด ตามที่ต้องการ แล้วคลิก OK
 2. เริ่มต้นจากจุดกลาง ของแผนผังความคิด
  คลิกเม้าส์ลงไป จะสามารถพิมพ์ข้อความหัวเรื่องหรือ Topic ตามที่เราต้องการลงไป
 3. การเพิ่มหัวข้อหลักหรือ Major Topic
  จะเป็นการเพิ่มและต่อเข้ากับส่วนกลางจุดเริ่มต้น
  คลิกเม้าส์ลงไป แล้วใส่ข้อความ ของ หัวข้อหลัก ตามต้องการ
  และทำแบบเดิม เพื่อเพิ่ม หัวข้อหลัก ให้ครบ ตามที่เราคิดหรือกำหนดไว้แล้ว
 4. เพิ่มรายละเอียด Sub topic
  ใส่ หัวข้อรองต่อเข้ามาเพิ่ม รายละเอียดอธิบายหัวข้อหลัก
  กรอกรายละเอียด ของเนื้อหาหลักลงไป เพื่ออธิบายตามที่เรากำหนดไว้
 5. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของหัวข้อ และการสรุป
  เช่น การใส่ขอบเขตความสัมพันธ์ด้วยเส้นอาณาเขต หรือ การอธิบายเพิ่มด้วย กรอบคำพูด Callout
 6. การเพิ่มความสมบูรณ์ของงานที่ทำ
  เช่น การบันทึกส่งออก การแชร์แผนผังความคิด การใส่ลิงค์เพิ่มเติม ใส่ภาพประกอบ หรือการแทรกไฟล์แนบ เป็นต้น

ซึ่งการทำในข้อ 6 อาจจะต้องใช้เวลา ในการศึกษา ขั้นต้น ขอให้ลองทำตาม Steps หรือ ขั้นตอน ข้อ 1-5 ให้ได้ และชำนาณ ก่อน จึงค่อย ต่อยอกและทำในข้อ 6 ต่อไป

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

FastStone Image Viewer โปรแกรมดูรูปฟรี
โปรแกรม POMELO ช่วยแต่งภาพ
โปรแกรม Pencil Project