แผนที่ความคิด Mind Map

Mind Map หรือ แผนที่ความคิด เป็นวิธีการบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายมุมมอง ที่กว้าง และที่ชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการเขียนตามความคิด ที่เกิดขึ้นขณะนั้น

ทำเว็บสวนหม่อนไม้ด้วย WordPress

การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ระบบจัดการเนื้อหา CMS (Content Management System) เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

ชาวสวนทำเว็บสวนหม่อนไม้

เมื่อชาวสวนอย่างเราคิดจะทำเว็บไซต์ บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ทำเกินตัวเราหรือไม่เราจะทำได้หรือไม่ มีเหตุผลในการทำอย่างไร จำเป็นหรือไม่ ลองหาคำตอบดูจะพบว่าเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต คืออะไร (ฉบับชาวสวน)

หากเราถามว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร คำถามนี้อาจจะเชยไปแล้ว เพราะอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย แต่หากย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้น เมื่อไปค้นในเว็บ จะอธิบายว่า