การทำแผนธุรกิจ สำหรับเกษตรพึ่งตนเอง

สำหรับการทำเกษตรในแนวทางเกษตรพอเพียง พึ่งตนเอง​ หากเรานำมุมมองทางด้านการทำธุรกิจมาเป็นแนวในการสร้างกรอบคิดการทำแผนงาน ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ให้มุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

Facebook Page สวนหม่อนไม้

Facebook เป็น Social Network ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Facebook ในเมืองไทยถึง 14 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 80% ของผู้ใช้งาน Internet ทั้งประเทศ Facebook ช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับฐานลูกค้าเดิม, หากลุ่มลูกค้าใหม่

สร้าง Infographic ภูมิปัญญา

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างก้มหน้า ก้มตา กดโทรศัพท์มือถือในมือ ข้อมูลข่าวสารที่เราพบเห็นในสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกย่อยมาให้อ่านง่าย เข้าใจง่ายแม้แต่ในช่วงเวลาที่เราเพียงแค่กวาดสายตามองไปเท่านั้น

Customer Journey การตัดสินใจของผู้บริโภค

Customer Journey หรือรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางการตลาดตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าใจถึงผู้บริโภคของตัวเองได้มากขึ้น และช่วยให้การวางแผนในการส่งสาร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และซื้อสินค้าในที่สุด