สวนเกษตรผสมผสาน

ที่ดินเดิมเป็นของญาติที่ทำเป็นบ่อปลา และให้พ่อ(ตา)ดูแลให้ ซึ่งพ่อก็ชอบเลี้ยงปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ญาติจึงขายให้ เราเริ่มจากจุดนั้น วางผังและทำแผนให้กลายเป็น สวนเกษตรผสมผสาน