สวนไผ่ร่วมยาง

สวนยางพาราที่พ่อตาปลูกไว้ให้แก่ลูกสาว(คุณภรรยา) มาได้ 3-4 ปี มีกล้วยน้ำว้าปนอยู่ในระหว่างร่องยางพารา ทำการปลูกไผ่ระหว่างกล้วยและต้นยางพารา ในรูปแบบพืชร่วมยาง