คนกล้าคืนถิ่น3

หลายคนที่วาดหวังจะกลับบ้าน ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายสไตล์พอเพียงซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คนเหล่านั้นต้องกล้าและบ้าพอ

Facebook คนทำสวนหม่อนไม้

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก อย่าง Facebook (เฟซบุ๊ค) ผู้ใช้งานสามารถใช้ เฟซบุ๊คเพื่อติดต่อสื่อสารหรือร่วมทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใช้อื่นได้ รวมไปถึงทำกิจกรรมต่างๆ